Waarom Leisurelands?

Leisurelands wil mensen de deur uit laten gaan en steeds opnieuw laten ervaren hoe onverwacht mooi, leuk en actief je kunt recreëren in het buitengebied van Nederland. We doen dat door duurzame en dynamische recreatiegebieden aan te bieden voor iedereen. Onze expertise, innovatiekracht en creativiteit zetten we in om recreatie in de gehele regio te blijven ontwikkelen.

Het verhaal van Leisurelands

Leisurelands is een recreatieonderneming die zich richt op duurzaam recreëren op en rondom recreatiegebieden in met name Oost-Nederland. Op de gebieden van Leisurelands tref je doorgaans water, strand, horeca en recreatie van goed niveau. Samen met partners in de recreatiesector werken wij aan een verdere toename van het recreatieve aanbod. Wij zijn gespecialiseerd in het hands on, op hoog niveau, (door)ontwikkelen, onderhouden en beheren van onze recreatiegebieden en kunnen dit ook inzetten richting onze (toekomstige) partners.


De gebieden zijn toegankelijk voor iedereen en zullen dat ook blijven. De drempel voor een bezoek is laag. Zo zijn de gebieden gratis toegankelijk voor onze gasten en goed bereikbaar. Alleen voor het parkeren wordt een vergoeding gevraagd. Leisurelands geeft hiermee invulling aan de maatschappelijke positie die ze in de regio heeft en wil behouden.

Kernwaarden

1. Een leven lang toegankelijk recreëren voor iedereen
2. Recreatiegebieden met een herkenbaar hoog kwaliteitsniveau
3. Partner en regisseur op en rondom recreatiegebieden
4. Duurzaam in alles wat we doen
5. Verantwoorde strategische groei

Geschiedenis

De recreatiegebieden kennen een lange geschiedenis van bijna 70 jaar. Leisurelands is hier bijna 60 jaar onderdeel van geweest. Van de start van de zandwinning in de jaren 50 tot het vernieuwde Leisurelands sinds 2015.

Bekijk de tijdlijn