Bijna 70 jaar historie

De recreatiegebieden kennen een lange geschiedenis van bijna 70 jaar. Leisurelands is hiervan bijna 60 jaar onderdeel geweest. Een aantal hoogtepunten van de recreatiegebieden en Leisurelands op een rij:

1950 - 1960

Zandwinning

In de jaren 50 stond Nederland aan de vooravond van de wederopbouw van de maatschappij na de Tweede Wereldoorlog. Vooral op het gebied van infrastructuur werd veel geïnvesteerd. In Gelderland werden op verschillende plekken snelwegen aangelegd. De grond die gebruikt werd om de snelwegen te realiseren kwam uit zandwinning. Zo zijn de recreatiegebieden ontstaan. Het zwemwater dat we nu kennen werd in de jaren 50 gegraven ten behoeve van de snelwegen. Na de afronding van de zandwinning werden de gebieden steeds populairder voor recreatie.

Carousel, gebruik pijltjestoetsen om te navigeren.

1962

Ontstaan RGV

In 1962 richtte een aantal Veluwse gemeenten Recreatiestichting Noord- en Midden Veluwe op. Nederlanders kregen na de wederopbouw meer te besteden en meer tijd om erop uit te gaan. De Veluwe werd een populaire plek om te recreëren. Om die toenemende recreatie in goede banen te leiden zorgde de Recreatiestichting voor een betere inrichting van de gebieden voor bezoekers. Op korte termijn sloten meer gemeenten aan. Later in het jaar 1962 werd de stichting een gemeenschappelijke regeling: Recreatie Gemeenschap Veluwe. Recreatiegebieden Bussloo, Heerderstrand, Kievitsveld, Zandenplas, IJsseldelta Marina, Surfoever Hoge Bijssel Strand Nulde, Strand Horst, Zeumeren en Nijkerk aan Zee waren op dat moment onderdeel van RGV.

1999

Verzelfstandiging

De tijden veranderden, binnen de overheid ontstonden de eerste discussies; want was het wel de taak van de overheid om recreatieterreinen te exploiteren? Het Rijk haakte af en even later volgde de provincie ook. In 1999 werd Recreatie Gemeenschap Veluwe een zelfstandige organisatie, RGV Holding B.V. Met de verzelfstandiging namen de gemeentes afstand van de verantwoordelijkheden van de recreatiegebieden.

Bij de verzelfstandiging kreeg RGV Holding B.V. de opdracht ‘de eigen broek op te houden’ en de aangelegde recreatievoorzieningen in stand te houden. Dit werd gedaan door drie verdienmodellen te introduceren:

  1. Het vragen van parkeergeld aan bezoekers.
  2. Realiseren van ondernemingen op de recreatiegebieden die fungeren als economische dragers: denk aan kiosken, golfbanen, wellnessresorts en horeca. De ondernemers dragen pacht af aan RGV.
  3. Het verhuren van gebieden voor evenementen.

2002

Uitbreiding naar Nijmegen

Drie jaar na de verzelfstandiging fuseerde RGV met Recreatieschap Nijmegen en Omstreken. Berendonck, Groene Heuvels, Mookerplas en Wylerbergmeer kwamen er zo bij.

2013

Uitbreiding naar de Achterhoek

Pas in 2013 fuseerde RGV met Recreatieschap Achterhoek en Liemers waardoor Rhederlaag, Hambroekplas, Nevelhorst, Stroombroek en Hilgelo werden toegevoegd aan de lijst met recreatiegebieden.

2015

Het nieuwe Leisurelands

Met een rijk palet aan recreatiegebieden was het tijd voor een frisse wind door het bedrijf. Het bedrijf stond voor recreatie, maar met name voor plezier en saamhorigheid en beleving voor alle generaties. In 2015 werd de bedrijfsnaam gewijzigd naar Leisurelands.

strand, gelderland, leisurelands, water, zwemmen