Hier staan wij achter

Onze strategie heeft 5 belangrijke kernwaarden: 

1. Een leven lang toegankelijk recreëren voor iedereen 
2. Recreatiegebieden met een herkenbaar hoog kwaliteitsniveau 
3. Partner en regisseur op en rondom recreatiegebieden 
4. Duurzaam in alles wat we doen 
5. Verantwoorde strategische groei 

Een leven lang toegankelijk recreëren voor iedereen

De recreatiegebieden van Leisurelands vormen een rode draad in het leven van bezoekers uit de omgeving. Veel bezoekers kwamen er voor het eerst als baby, gingen er met hun vrienden heen van de middelbare school, later met hun eigen kinderen en uiteindelijk met de hond en kleinkinderen. De gebieden van Leisurelands hebben het unieke karakter dat ze voor alle mensen in alle levensfases iets te bieden hebben. De verstedelijking maakt dat mensen op zoek gaan naar rust en recreatie in het buitengebied. We zijn er dan ook voor inspanning en ontspanning. Door een breed aanbod van recreatieondernemers is er voor ieder wat wils. Ook in de openbare ruimte is goed nagedacht over het aanbod per doelgroep en zijn delen van het gebied thematisch ingedeeld. Zo kun je verspreid over de gebieden kinderstranden, sportstranden, rustgebieden, natuurplekken en jongerenstranden vinden. De komende jaren zullen deze thema’s nog verder inhoudelijk geladen worden door geregisseerde investeringen in de gebieden als onderdeel van het meer jaren onderhouds- en investeringsplan. De volgende activiteiten worden ondernomen. 

Recreatieterreinen met een herkenbaar hoog kwaliteitsniveau

Leisurelands koppelt haar bedrijfsnaam aan de recreatiegebieden en doet hiermee een belofte aan gasten en ondernemers. Bezoekers van een gebied van Leisurelands mogen rekenen op hoogwaardig onderhoud en vriendelijk gastheerschap. Het zwemwater is van goede kwaliteit en uitleg over zwemveiligheid is herkenbaar en makkelijk te vinden. Er zijn voldoende maatregelen genomen voor sociale veiligheid op de momenten en plaatsen waar dit nodig en doelmatig is. Waar mogelijk vind je op elk gebied een gelegenheid om een kop koffie te kopen of even rustig te zitten. Ook bezoekers met een beperking moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Om ook in de winter aantrekkelijk te zijn wordt bij een aantal gebieden ingezet op een jaarrond exploitatie van de ondernemingen en op natuurbeleving. Hierbij hoort ook het uitbreiden van het aanbod toiletvoorzieningen in het najaar. Voor hondenbezitters is het in het hoogseizoen duidelijk waar ze wel en niet met hun dieren terecht kunnen en in de winter is de hondenbezitter meer dan welkom. 

Partner en regisseur op recreatiegebieden en omgeving

De recreatiegebieden van Leisurelands kenmerken zich door laagdrempelige toegankelijkheid, hoge kwaliteit en een passend recreatief aanbod. Als eigenaar van het gebied en als expert op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie brengen we partijen samen. Ondernemers die zich verbinden aan Leisurelands dragen bij aan de recreatieve beleving van het gebied en hebben doorgaans een horizon voor de lange termijn. Leisurelands kent diverse vormen van samenwerking met ondernemers. 

Duurzaam in alles wat we doen

Wie op een recreatiegebied van Leisurelands komt kan rekenen op aansprekende natuur. We herkennen en erkennen het spanningsveld dat kan ontstaan tussen recreatief gebruik en ontwikkeling enerzijds en biodiversiteit anderzijds. We gaan de uitdaging aan om dit spanningsveld te overbruggen en biodiversiteit waar mogelijk zelfs te versterken. Biodiversiteit is daarmee een belangrijk onderdeel van de recreatieve beleving die Leisurelands biedt. Leisurelands koestert het aantal bomen en spant zich in om deze waar redelijkerwijs mogelijk te behouden. Wanneer bomen worden gekapt ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen zal altijd minimaal eenzelfde aantal bomen worden teruggebracht op het gebied, en wanneer niet mogelijk op een ander gebied van Leisurelands. We stimuleren biodiversiteitsherstel en verwelkomen dieren, planten en insecten. Waar mogelijk zetten we biologische middelen in om de natuur en de recreant te beschermen, zoals bij de bestrijding van de eiken processie rups. Leisurelands werkt vanaf 2025 energieneutraal. Dit betekent dat alle energie die benodigd is voor eigen activiteiten door onszelf duurzaam wordt opgewekt.

Ook faciliteren we energieproducten voor onze bezoekers en ondernemers zoals elektrische laders voor auto en fiets. Ook is er ruimte voor exploitanten van snellaad-stations. Leisurelands is op sommige gebieden in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke energietransitie. Dit kan door het faciliteren van windmolens, zonneparken of andere energiebronnen. Dit doen we alleen wanneer er voldoende maatschappelijk draagvlak is en het niet significant ten koste gaat van de recreatieve beleving. Leisurelands kan tevens een faciliterende rol spelen in de regulering van wateroverschot en tekort. We zijn hierin volgend op initiatieven van waterschappen en andere overheden. Duurzaamheid uit zich ook in de manier waarop wij omgaan met onze eigen mensen, partnerships en de regio om ons heen. Wij zetten in op langjarige relaties in een vitale omgeving.