Situatieschets

Nieuwe botenhelling, parkeerplaats, strandpaviljoen en versterking biodiversiteit
Varen, een gezellig familiestrand en watersport, Mookerplas in Plasmolen heeft het allemaal! Het recreatiegebied staat aan de vooravond van een grote kwaliteitsimpuls. De komende anderhalf jaar gaat er een hoop op het gebied veranderen. Stap voor stap zal het gebied nog aantrekkelijker worden. Een van de belangrijkste vernieuwingen is de komst van een nieuw strandpaviljoen. Daarnaast gaat Leisurelands aan de slag met een flinke kwaliteitsverbetering van rest van het terrein van Dushi tot en met het strand Grote Siep. De botenhelling schuift op en krijgt een eigen parkeerterrein met eigen in-/uitgang. Ook krijgen natuur en landschap een flinke impuls door de aanplant van nieuwe bomen en maatregelen ten gunste van biodiversiteit. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in vanaf voorjaar 2023 en loopt door tot eind 2024.

Doel/beoogd resultaat

Nieuw strandpaviljoen Grote Siep
Met de bouw van een nieuw strandpaviljoen komt er jaarrond horeca aan het strand. De nu aanwezige kiosk is vooral open op stranddagen en kent een beperkt aanbod. Veel bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan horeca die vaker open is en meer kwaliteit biedt. Aan het strand zal een hoogwaardig strandpaviljoen gerealiseerd worden met aantrekkelijke horeca waar bezoekers van Mookerplas, bewoners van Plasmolen en toeristen uit de omgeving jaarrond aan het water kunnen genieten van een hapje, een drankje, lunch of diner. Gestreefd wordt naar een start van de bouw na het recreatieseizoen van 2023. Als eerste voorbereidende stap zullen dit voorjaar de nog aanwezige oude toiletgebouwen en de kiosk gesloopt worden.
 
Herinrichting Parkeerterrein
Op drukke zomerse dagen was het  dringen geblazen op het parkeerterrein bij Dushi en de botenhelling. Auto’s met trailers met boten manoeuvreerden daar tussen auto’s en visa versa. Het zorgde zo nu en dan voor irritaties en dat wilden we graag oplossen. Recreanten komen immers voor hun plezier naar een recreatiegebied. In middels is de inrichting van het terrein verbeterd met de verplaatsing van de botenhelling en het herinrichten van het terrein waardoor twee aparte parkeerplaatsen ontstaan; één voor personenauto’s en één voor auto’s met trailers bij de nieuwe botenhelling. Ieder met een eigen in- en uitgang. 
 
Versterking landschap en biodiversiteit
Onderdeel van het plan zijn maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landschap. De komst van het strandpaviljoen en de herinrichting van het terrein gaan gepaard met de aanplant van bomen en daarnaast worden maatregelen in het gebied getroffen die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Voor de beoogde ontwikkelingen moeten enkele bomen gekapt worden en daarnaast hebben bevers de afgelopen jaren een aantal bomen weggeknaagd. Leisurelands gaat dat compenseren met de nieuwe aanplant van inheemse bomen. Bij de aanplant is gekozen voor soorten die bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen van klimaatverandering, zoals de eikenprocessierups en toenemende droogte. In het kader van biodiversiteitsherstel worden kruidenmengsels toegepast en hagen aangeplant. Goed voor insecten, maar ook mooi om te zien voor de bezoekers en wandelaars.

Stand van zaken

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf voorjaar 2023 en loopt door tot eind 2024.

Vanaf maandag 5 februari zijn er werkzaamheden op Mookerplas. De botenhelling en de parkeerplaats bij Strandpaviljoen Dushi worden vernieuwd en zullen daardoor tijdelijk niet toegankelijk zijn. De planning is dat de werkzaamheden tot begin april zullen aanhouden. Het gebied Mookerplas blijft verder gewoon toegankelijk. Zo nu en dan kan er wellicht enige overlast zijn door de werkzaamheden. Wij hopen op uw begrip.

 

Contact opnemen met Hans

Het initiatief voor de realisatie van de ontwikkelingen binnen de gehele gebiedsontwikkeling ligt bij de ondernemers, partners en bij Leisurelands in afstemming met de betreffende gemeenten en eventuele andere overheden. 

Heeft u vragen met betrekking tot uw eigen idee, plan of ontwikkeling of over de gebiedsontwikkeling. Neem contact op met Hans Heinhuis via hansheinhuis@leisurelands.nl. Hij is het eerste aanspreekpunt vanuit Leisurelands voor de gebiedsontwikkeling van Mookerplas.

Aanmelden nieuwsbrief